Sponsorzy

 

Mecenasi Festiwalu

 

Sponsor główny fundacji 

Sponsorzy fundacji

 

   

Partner Festiwalu

 

   Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Sponsorzy Festiwalu

 

               

 

Patroni medialni

        

Partnerzy wykonawczy

Partner cyklu Przedsionek Raju

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Partnerzy i współorganizatorzy koncertów cyklu Przedsionek Raju

 

 
 
 
 

Sponsorzy cyklu Przedsionek Raju